גישור

 

גישור בהסכמה

 
מהותו של הליך הגישור הוא לגשר על המחלוקות שבין הצדדים ולהביא את הצדדים להסכמה מבלי שיהיה צורך להכריע על ידי בורר חיצוני. זהו הליך מרצון שאינו כופה דבר על הצדדים המעורבים.
 

למי זה מתאים?

 
הליך זה מומלץ כאשר הצדדים מעוניינים לנסות לגשר על הפערים ביניהם בדרכי שלום, או לחלופין כאשר הצדדים מעוניינים לנסות לגשר על הפערים, אך מבקשים לשמור על האופציה לפנות לבית המשפט, על אף הטרדה הרבה, הימשכות ההליכים וההעלויות הכרוכות בכך.

במכון "שוחר שלום" אנו פועלים תמיד להקדים הליך גישור להליך הבוררות, ללא כל תשלום נוסף, במטרה לנסות ולגשר על הפערים בין הצדדים להביא להסכמות בדרכי שלום.

האם יש היתכנות אמיתית או שמדובר בתקווה חסרת תוחלת...?
ברור שאין "תשובת בית ספר" לשאלה האם קיימת היתכנות אמיתית להליכי גישור, וכל מקרה נבחן לגופו. יחד עם זאת, אנו יכולים להבטיח כי אנו עושים את מרב המאמצים כדי שההליך יצליח, וכי מדובר בהליך אמיתי עם סיכויים אינם מבוטלים, כאשר יודעים לעשות אותו כמו שצריך.

 

תוקף משפטי של הליך הגישור

 
היה והמגשר הצליח לגשר על הפערים בין הצדדים למחלוקת, ולהביא אותם לכדי הסכמות, המגשר מנסח במקום הסכם פשרה שעליו חותמים הצדדים. במידה שהצדדים מסמיכים את המגשר לקבל סמכות של בורר, ניתן לקבל תוקף של פסק-בורר להסכמות הצדדים. משמעות הדבר כי ניתן להגיש את פסק הבורר לבית המשפט ולקבל תוקף של פסק-דין להסכמות הצדדים.
 

אז איך אנחנו עושים את זה?

 
שלבי הדיון המתקיימים במפגש רציף אחד (במידת האפשר) שכוללים את השלבים הבאים:
 
 
שלב ראשון היכרות עם שני הצדדים ודיון כללי בנושא התביעה, שבמסגרתו נשמעות טענות הצדדים
 
 
שלב שנידיון אישי ונפרד עם התובע, כולל ניתוח והסבר של מצבו המשפטי וסיכויו / סיכוניו בתיק
 
 
שלב שלישידיון אישי ונפרד עם הנתבע, כולל ניתוח והסבר של מצבו המשפטי וסיכויו / סיכוניו בתיק
 
 
שלב רביעידיון משותף מחדש וניסיון לגשר על הפערים בהסכמה. בשלב זה יישמעו עדים ו/או הדיון יידחה למועדים נוספים, עד לסיום שמיעת העדויות בתיק.
 
 
 
שלב חמישיהסכמה או אי הסכמה לגישור
 
 
 
הסכמה - הגישור הצליח!
 
במידה שהצדדים הגיעו להסכמה – הגישור הצליח! תקבלו ניסוח מידי של הסכם פשרה (ומתן תוקף של פסק-בורר, במידה שהמכון הוסמך לכך).
 
 
 
 
 
אי הסכמה - יש צורך בוררות
 
בהיעדר הסכמה, ובמידה שהצדדים הסמיכו את המכון לשמש כבורר, יינתן פסק בורר לרוב תוך 7 ימי עסקים לכל היותר ממועד הדיון האחרון בתיק.
 
 
 
 
 
 
 
גישור בהסכמה הוא דבר אפשרי. רוצים לחסוך התדיינויות ארוכות בבית המשפט ולהגיע להסכם שמקובל על הצדדים? אתם מוזמנים להתקשר: 077-4408038.