פתיחת הליך

 
 
 
 

פרטי הפונה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

פרטי הצדדים האחרים למחלוקת - צד מספר 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

פרטי הצדדים האחרים למחלוקת - צד מספר 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

סיכום

 
 
האם ההליך נפתח בהסכמה ע"י הצדדים או שיש צורך שהמכון יפנה לצד כלשהו ויבקש הסכמתו לבירור המחלוקת?
 
 
 
 
 
 
 
 
האם מתקיימים הליכים כלשהם בבית משפט / בהוצאה לפועל בין הצדדים? אם כן, פרט.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
האם קראת את התקנון שלנו לפני הגשת בקשה לפתיחת תיק?